Κουμ καν

Mavros Gatos10 Ιουλίου2010

Κουμ καν

To κουμ καν είναι ένα από τα παιχνίδια της τράπουλας που προέχεται από το Ραμί. Παίζεται με δύο τράπουλες και το πλήθος των ατόμων που μπορούν να παίξουν σε μια παρτίδα είναι από 2 έως έξι.

Παίρνουν όλοι από 10 φύλλα και κάθε φορά που κάποιος είναι σειρά του να παίξει, παίρνει ένα φύλλο από την υπόλοιπη τράπουλα και αφήνει ένα κάτω (εναλλακτικά μπορεί να πάρει από κάτω το τελευταίο φύλλο που παίχτηκε)

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να συμπληρώσει ο καθένας σειρές από τρία ή περισσότερα φύλλα που να αποτελούνται είτε από τρία (ή τέσσερα) ίδια φύλλα (πχ 3 βαλέδες) είτε από συνεχόμενα φύλλα ίδιου τύπου (π.χ. 4, 5, 6, 7, 8 καρό)

Όποιος έχει δημιουργήσει μια σειρά μπορεί είτε να την κατεβάσει, είτε να την κρατήσει στο χέρι του.Αν την κατεβάσει μπορεί να συμπληρώνει φύλλα στις ήδη κατεβασμένες σειρές των άλλων.

Εκτός από τα 52 φύλλα της τράπουλας παίζουν επιπλέον και δύο μπαλαντέρ (τζόκερ) που, όποιος έχει κάποιον από αυτούς μπορεί να τον χρησιμοποιήσει αντί οποιουδήποτε φύλλου.

Κερδίζει αυτός που θα κατεβάσει κάτω όλα τα φύλλα του.