Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Cookies

Καλώς ήρθατε στο Betmasters.gr. Πριν συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους επισκεπτών.

1. Γενικά

1.1 Η ιστοσελίδα Betmasters.gr περιέχει προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση αυτές δεν αποτελούν συμβουλές στην συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.
1.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κάθε μορφής (κείμενο, εικόνες, γραφικά, ήχοι, γραφήματα, διαφημίσεις) είναι καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα και δεν συνιστά προτροπή προς τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

2. Είδος πληροφοριών

2.1 Η ιστοσελίδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των επισκεπτών, στο επίπεδο της παροχής ακριβούς εκτιμήσεως επί των προβαλλομένων θεμάτων. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση ή εξασφάλιση παρέχεται προς τους επισκέπτες αναφορικά με την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών και εκτιμήσεων.
2.2 Ομοίως, αν υπάρξουν συνεχόμενες επιτυχείς προβλέψεις δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα σε περίπτωση που η σειρά επιτυχών προβλέψεων διακοπεί.

3. Διαφημίσεις – συνδέσεις με ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

3.1 Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις και συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν διαφημιστικό περιεχόμενο, χαρακτήρα ή σκοπό.
3.2 Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των link, στα οποία οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο Betmasters.gr.
Δε δεχόμαστε ανήλικους πελάτες και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγουμε διαφημίσεις που μπορεί να ελκύουν ανηλίκους στο εγχρήματο παιχνίδι. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών μας είναι τα 21 έτη. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε τη μη χρήση του υπολογιστή σας από ανηλίκους του περιβάλλοντός σας, μπορείτε να βρείτε συμβουλές ειδικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.netnanny.com.

4. Λήξη υπηρεσίας

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση χρήστη σε κάποιο μέρος ή στο σύνολο της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.

Δήλωση απορρήτου

Το Betmasters.gr δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απορρήτου της σύνδεσής σας και έχει δημιουργήσει αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου για να καταδείξει την ακλόνητη δέσμευσή του. Η πολιτική και οι πρακτικές προστασίας του απορρήτου, περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω:

Αυτόματα Καταγεγραμμένες πληροφορίες

Ο web server του Betmasters.gr καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων που μπορούν να παρουσιαστούν στην διαχείριση του site και για την συλλογή ευρύτερων δημογραφικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και περιέχουν τα domain names και τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site, την ημέρα και ώρα που έγινε η κάθε επίσκεψη και άλλες μη-προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες.

Διαφημιζόμενοι

Οι διαφημίσεις στο site του Betmasters.gr προέρχονται από εξωτερικές εταιρείες και μπορούν να περιέχουν Cookies. Αν και χρησιμοποιούνται Cookies και σε άλλα τμήματα της ιστοσελίδας, τα Cookies που προσλαμβάνονται μαζί με κάποιες διαφημίσεις, συλλέγονται από τις διαφημιστικές εταιρείες και το Betmasters.gr δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Προσωπικές πληροφορίες

Το Betmasters.gr δε ζητάει καμία προσωπική πληροφορία ούτε συλλέγει πληροφορίες που αφορούν προσωπικά τους αναγνώστες του, ή επιτρέπουν την προσωπική επικοινωνία μαζί τους. Επειδή το Betmasters.gr δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, δεν μοιράζεται καμία τέτοια με τρίτα μέρη, ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Οι χρήστες του Betmasters.gr δεν θα πρέπει να εισάγουν ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα παρά μόνο τα στοιχεία που τους ζητούνται από τα αντίστοιχα πεδία καταχώρισης του προφίλ τους. Το betmasters.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε μπορεί να διορθώσει και να κάνει οποιονδήποτε έλεγχο στα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του. Τα μηνύματα αυτά είναι αποκλειστική ευθύνη των αποστολέων τους.

Εξωτερικές Συνδέσεις

Το site Betmasters.gr περιέχει συνδέσεις σε άλλα εξωτερικά sites. Το betmasters.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των sites και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ή κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνο ή αποδέχεται μέρος αυτών. Το Betmasters.gr απλά παραθέτει τις συνδέσεις αυτές για ενημερωτικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους.