chat
Μόνιμες άδειες για online στοίχημα στην Ελλάδα

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το νόμιμο στοίχημα στην Ελλάδα θα έχουμε το προσεχές διάστημα.

To Υπουργείο οικονομικών γνωστοποίησε οτι θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του Ν.4002/2011».

Για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στο ίντερνετ, προβλέπονται δύο τύπου άδειες:

1) Άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, αθλητικών και μη στοιχημάτων (στοίχημα).

2) Άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων (καζίνο, φρουτάκια κλπ).

Επομένως, όποια εταιρία πάρει άδεια, αυτή θα είναι μόνιμη και δεν υπάρχουν πλέον οι προσωρινές άδειες. Φυσικά,  κάθε εταιρία μπορεί να λάβει και τους δύο τύπους άδειας, αρκεί βέβαια να πληρώσει το ανάλογο τίμημα.

Πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το τωρινό καθεστώς, είναι πως για τις εταιρίες που θα πάρουν άδεια, απαγορεύεται η εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας από τον κάτοχό της σε τρίτους. Επομένως, μία άδεια, μία εταιρία και όχι μία άδεια και πολλές εταιρίες κάτω από αυτήν, όπως συμβαίνει σήμερα.

Για να αιτηθεί μια εταιρία μόνιμη άδεια, θα πρέπει να καταθέσει πρόταση στην ΕΕΕΠ και να πληρώσει παράβολο 10.000 ευρώ.

Το εφάπαξ κόστος για τις άδειες είναι:

α) 4.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων.

Β) 1.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Από τότε που η ΕΕΕΠ λάβει την πρόταση, θα πρέπει να απαντήσει στην ενδιαφερόμενη εταιρία, εντός δύο μηνών. Αν δεν απαντήσει, τότε σημαίνει οτι την έχει απορρίψει.

Οι νέες άδειες θα έχουν πενταετή διάρκεια, ενώ οι εταιρίες που θα την πάρουν, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν για άλλα πέντε έτη, εφόσον φυσικά καταβάλλουν το ίδιο αντίτιμο.

Οι ήδη υπάρχουσες νόμιμες εταιρίες στοιχήματος online, αυτές δηλαδή που υπάρχουν σήμερα, με το καθεστώς προσωρινών άδειών, έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για νέα άδεια, μέσα σε έξι μήνες από την ψήφιση της τροποποίησης, φυσικά με τα νέα οικονομικά δεδομένα. Αν κάποια από αυτές τις εταιρίες δεν καταθέσει αίτηση, θα πρέπει εντός εξαμήνου να παύσει τη λειτουργία της.

Τα κριτήρια για να δωθεί η μόνιμη άδεια είναι αυστηρά, καθώς η κυβέρνηση θέλει να δώσει τέλος σε οποιαδήποτε παρατυπία. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

Τα νομικά πρόσωπα – υποψήφιοι κάτοχοι αδειών οφείλουν να έχουν καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οφείλουν να έχουν ως κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εταίροι όπως και όλοι όσοι ασκούν διοίκηση, πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή μεταξύ άλλων για οποιαδήποτε ποινή που αφορά κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή, όπως επίσης και για εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, φοροδιαφυγή, κ.α.

Ο νόμος αποκλείει από τους εν δυνάμει κατόχους νομικά πρόσωπα τα οποία το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησής τους, συμπεριλήφθηκαν σε blacklist (κατάλογος με μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων). Σημειώνεται πως ο όρος αυτός ισχύει και για τους δύο τύπους αδειών.

Η ονομασία (domain name) του κάθε ιστοχώρου υποψήφιου για άδεια οφείλει να έχει κατάληξη «.gr».

Όσοι από τους υποψήφιους κατόχους άδειας έχουν καταστατική έδρα εκτός Ελληνικής επικράτειας, οφείλουν να έχουν τη φυσική εγκατάσταση ενός safe διακομιστή εντός Ελλάδας, ο οποίος πρέπει να είναι σε άμεση διασύνδεση με την ΕΕΕΠ αλλά και την ΑΑΔΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 30.

Για την πιθανή χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 500,000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται πως η εγγυητική καταπίπτει εάν η εταιρία δεν τηρεί τους όρους και της προϋποθέσεις της άδειας και σε περίπτωση μη καταβολής κερδών στους παίκτες. Όπως χρησιμοποιείται γενικά η εγγυητική επιστολή, αυτή επιστρέφεται στον κάτοχο ένα ημερολογιακό έτος μετά τη λήξη της άδειας, και εφόσον αυτή δεν ανανεωθεί ή δεν υπάρχει αιτία παρακράτησής της.

Ο υποψήφιος κάτοχος πρέπει να συνυποβάλλει μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας, τα παρακάτω:

α) δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών ετών εφόσον δεν αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,

δ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης,

ε) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση,

στ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για πτώχευση,

ζ) πιστοποιητικό περί μη αίτησης για θέση σε εκκαθάριση.

Το betmasters.gr θα σας ενημερώνει συνεχώς για οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Μείνετε συντονισμένοι!

Nomimes eteries stoiximatos

Νόμιμες εταιρίες στοιχήματος

Mikros guru03 Σεπ 201810:33

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τις δραματικές αλλαγές στο online στοίχημα στην Ελλάδα, οι bookmakers στην Ελλάδα έχουν πλέον νόμιμη άδεια, έστω και με προσωρινή αδειοδότηση από το ελληνικό κράτος, για ορισμένο χρόνο…περισσότερα

Nomimo stoixima online

Νόμιμο στοιχημα online

Mikros guru29 Αυγ 201816:25

Είναι σαφές οτι στην Ελλάδα το online στοίχημα είναι νόμιμο. Μάλιστα, μέσα στο 2018 θα γίνει και η νομοθετική ρύθμιση για τις μόνιμες άδειες στοιχήματος, οπότε οι εταιρίες που θα δραστηριοποιούνται στη χώρα μας θα είναι κολοσσοί…περισσότερα

Bwin banners 728x399

Bwin και betmasters μαζί

Mikros guru13 Ιουν 201814:00

Η Bwin. gr είναι γνωστή σε όλους και πλέον την προτείνουμε και εμείς, στο betmasters…περισσότερα