Στατιστικά Spesialistas (Ενεργός από 27 Μαϊου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -594,05 € Στοιχήματα: 3604

MO Αποδόσεων: 2,50

Επιτυχίες: 1576 Αποτυχίες: 2027

Στατιστικά Μαϊου 2017

Μπάνκα: -342,30 € Στοιχήματα: 86

MO Αποδόσεων: 3,99

Επιτυχίες: 29 Αποτυχίες: 53

Στατιστικά Απριλίου 2017

Μπάνκα: +759,00 € Στοιχήματα: 138

MO Αποδόσεων: 2,93

Επιτυχίες: 64 Αποτυχίες: 74

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)