Στατιστικά The Prophet (Ενεργός από 18 Ιουνίου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -6.018,50 € Στοιχήματα: 3205

MO Αποδόσεων: 2,64

Επιτυχίες: 1235 Αποτυχίες: 1970

Στατιστικά Ιουνίου 2017

Μπάνκα: -428,70 € Στοιχήματα: 60

MO Αποδόσεων: 2,51

Επιτυχίες: 20 Αποτυχίες: 39

Στατιστικά Μαϊου 2017

Μπάνκα: +123,60 € Στοιχήματα: 96

MO Αποδόσεων: 3,06

Επιτυχίες: 37 Αποτυχίες: 59

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)