Στατιστικά The Prophet (Ενεργός από 20 Αυγούστου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -4.992,60 € Στοιχήματα: 3376

MO Αποδόσεων: 2,63

Επιτυχίες: 1312 Αποτυχίες: 2064

Στατιστικά Αυγούστου 2017

Μπάνκα: -135,40 € Στοιχήματα: 54

MO Αποδόσεων: 2,49

Επιτυχίες: 19 Αποτυχίες: 30

Στατιστικά Ιουλίου 2017

Μπάνκα: +1.158,80 € Στοιχήματα: 113

MO Αποδόσεων: 2,45

Επιτυχίες: 55 Αποτυχίες: 58

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)