Στατιστικά The prophet (Ενεργός από 22 Ιανουαρίου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -5.246,50 € Στοιχήματα: 2660

MO Αποδόσεων: 2,61

Επιτυχίες: 1025 Αποτυχίες: 1635

Στατιστικά Ιανουαρίου 2017

Μπάνκα: -644,50 € Στοιχήματα: 75

MO Αποδόσεων: 2,54

Επιτυχίες: 26 Αποτυχίες: 49

Στατιστικά Δεκεμβρίου 2016

Μπάνκα: -1.194,90 € Στοιχήματα: 106

MO Αποδόσεων: 2,73

Επιτυχίες: 34 Αποτυχίες: 72

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)