Στατιστικά The prophet (Ενεργός από 22 Μαρτίου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -5.970,40 € Στοιχήματα: 2890

MO Αποδόσεων: 2,62

Επιτυχίες: 1114 Αποτυχίες: 1776

Στατιστικά Μαρτίου 2017

Μπάνκα: +373,90 € Στοιχήματα: 84

MO Αποδόσεων: 2,86

Επιτυχίες: 36 Αποτυχίες: 48

Στατιστικά Φεβρουαρίου 2017

Μπάνκα: -1.018,20 € Στοιχήματα: 111

MO Αποδόσεων: 2,71

Επιτυχίες: 38 Αποτυχίες: 73

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)