Στατιστικά The prophet (Ενεργός από 22 Φεβρουαρίου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -5.694,30 € Στοιχήματα: 2778

MO Αποδόσεων: 2,62

Επιτυχίες: 1071 Αποτυχίες: 1707

Στατιστικά Φεβρουαρίου 2017

Μπάνκα: -368,20 € Στοιχήματα: 88

MO Αποδόσεων: 2,84

Επιτυχίες: 31 Αποτυχίες: 52

Στατιστικά Ιανουαρίου 2017

Μπάνκα: -724,10 € Στοιχήματα: 110

MO Αποδόσεων: 2,51

Επιτυχίες: 41 Αποτυχίες: 69

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)