Στατιστικά Spesialistas (Ενεργός από 22 Ιανουαρίου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -1.435,25 € Στοιχήματα: 3100

MO Αποδόσεων: 2,40

Επιτυχίες: 1372 Αποτυχίες: 1727

Στατιστικά Ιανουαρίου 2017

Μπάνκα: -93,60 € Στοιχήματα: 80

MO Αποδόσεων: 2,42

Επιτυχίες: 35 Αποτυχίες: 45

Στατιστικά Δεκεμβρίου 2016

Μπάνκα: +694,00 € Στοιχήματα: 106

MO Αποδόσεων: 2,45

Επιτυχίες: 51 Αποτυχίες: 55

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)