Στατιστικά Spesialistas (Ενεργός από 22 Μαρτίου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -984,25 € Στοιχήματα: 3363

MO Αποδόσεων: 2,44

Επιτυχίες: 1474 Αποτυχίες: 1888

Στατιστικά Μαρτίου 2017

Μπάνκα: -56,30 € Στοιχήματα: 104

MO Αποδόσεων: 2,98

Επιτυχίες: 35 Αποτυχίες: 68

Στατιστικά Φεβρουαρίου 2017

Μπάνκα: +482,80 € Στοιχήματα: 126

MO Αποδόσεων: 2,89

Επιτυχίες: 53 Αποτυχίες: 73

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)