Στατιστικά Spesialistas (Ενεργός από 27 Ιουνίου 2017) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: -1.254,05 € Στοιχήματα: 3679

MO Αποδόσεων: 2,50

Επιτυχίες: 1603 Αποτυχίες: 2075

Στατιστικά Ιουνίου 2017

Μπάνκα: -396,00 € Στοιχήματα: 69

MO Αποδόσεων: 2,62

Επιτυχίες: 24 Αποτυχίες: 39

Στατιστικά Μαϊου 2017

Μπάνκα: -606,30 € Στοιχήματα: 94

MO Αποδόσεων: 3,78

Επιτυχίες: 32 Αποτυχίες: 62

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)