Στατιστικά Mikros guru (Ενεργός από 28 Νοεμβρίου 2016) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: +2.486,69 € Στοιχήματα: 5107

MO Αποδόσεων: 2,94

Επιτυχίες: 1984 Αποτυχίες: 3122

Στατιστικά Φεβρουαρίου 2017

Μπάνκα: -301,50 € Στοιχήματα: 49

MO Αποδόσεων: 3,93

Επιτυχίες: 12 Αποτυχίες: 31

Στατιστικά Ιανουαρίου 2017

Μπάνκα: +494,60 € Στοιχήματα: 71

MO Αποδόσεων: 2,89

Επιτυχίες: 29 Αποτυχίες: 42

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)