Στατιστικά Mikros guru (Ενεργός από 28 Νοεμβρίου 2016) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: +2.788,19 € Στοιχήματα: 5064

MO Αποδόσεων: 2,93

Επιτυχίες: 1972 Αποτυχίες: 3091

Στατιστικά Ιανουαρίου 2017

Μπάνκα: +494,60 € Στοιχήματα: 71

MO Αποδόσεων: 2,89

Επιτυχίες: 29 Αποτυχίες: 42

Στατιστικά Δεκεμβρίου 2016

Μπάνκα: -188,20 € Στοιχήματα: 109

MO Αποδόσεων: 3,05

Επιτυχίες: 40 Αποτυχίες: 69

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)