Στατιστικά Mikros guru (Ενεργός από 28 Νοεμβρίου 2016) • Προγνωστικά

Συνολικά Στατιστικά

Μπάνκα: +2.591,69 € Στοιχήματα: 5230

MO Αποδόσεων: 2,95

Επιτυχίες: 2028 Αποτυχίες: 3201

Στατιστικά Μαρτίου 2017

Μπάνκα: -353,50 € Στοιχήματα: 97

MO Αποδόσεων: 3,37

Επιτυχίες: 31 Αποτυχίες: 63

Στατιστικά Φεβρουαρίου 2017

Μπάνκα: +157,00 € Στοιχήματα: 72

MO Αποδόσεων: 3,62

Επιτυχίες: 25 Αποτυχίες: 47

Ημερήσια κίνηση (τελευταίες 60 ημέρες)